MUZIEK THEORIE

Het maken van muziek kent vele aspecten. Naast het leren beheersen van een instrument behoren ook gehoortraining en muziektheorie tot het ‘vakkenpakket’.

Bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op deze vlakken zal het plezier in het maken van muziek alleen maar toenemen. Onderliggende structuren worden helder. Harmonieën krijgen opeens betekenis.

De MUZIEKTHEORIE kent verschillende onderdelen, van notenschrift tot articulatie, van dynamiek tot geschiedenismaat & ritme, intervallen, akkoorden, enz., enz.

Welk instrument je ook speelt, de theorie van de muziek is een algemeen gegeven. Wanneer je interesse hebt in het volgen van een cursus muziektheorie op een bepaald niveau (A = na ongeveer 2 jaar les op een instrument, B = 4 jaar, C = 6 jaar & D + na ongeveer 8 jaar les), stuur dan een mailtje naar: Harry Dijkstra

Er zijn diverse boeken in de handel te verkrijgen die licht werpen op de vele onderwerpen die de muziektheorie rijk is.

Oude naslagwerken, moderne, sommige met een zwaartepunt op geschiedenis, andere op instrumentkunde en weer andere met uitgebreide muziektheorie. Dus over het notenschrift en alles wat daar mee te maken heeft.

In de lessen komen alle aspecten aan bod, dus ook de geschiedenis van de muziek. Niet alleen die van de Westerse muziek, maar ook die van wereldmuziek. Het is namelijk heel interessant om te zien hoe tradities een rol spelen bij het maken van muziek, maar ook welke bijzondere instrumenten er gebruikt worden. Instrumenten die in andere culturen helemaal niet voorkomen.

BINNENKORT ZULLEN HIER ENKELE ONDERWERPEN TE LEZEN ZIJN.