MAR Y NEL

1e stem

NIEUW BASRITME

Soms is het best lastig om een compleet nieuw BASRITME tegen een melodie aan te spelen.

Maar net zoals men ooit in het begin een 4/4 (C c C c) of 3/4 (C c c) heeft leren spelen, zo zal uiteindelijk ook elk ander ritme geautomatiseerd kunnen worden. Het is vaak een kwestie van: VEEL DOEN!

Het stuk “Mar y Nel” heeft zo’n ander ritme. In plaats van 4 bassen per maat: Bas – akkoord – Bas – akkoord worden er nu bassen gespeeld. Dat zijn er dus bijna 8!

Hierboven zie je het ritme staan. Er staat ook bij hoe je moet tellen.

Belangrijk bij het tellen is:

 • kies bewust voor een bepaald tempo
 • tel regelmatig (als het tikken van een klok)

Het gebruik van een metronoom (tegenwoordig als App op de telefoon te krijgen) is iets waar je aan gewend raakt. In het begin zal het erg storend zijn, maar uiteindelijk is het een heel goed hulpmiddel bij het oefenen van nieuwe stukken.

MUZIEK = KLANKEN OP HET MOMENT

MUZIEK, WAT IS DAT EIGENLIJK?

COMPONISTEN zetten hun muzikale ideeën op papier. Die ideeën bestaan uit verschillende aspecten:

 • klankkleuren (gebruik van verschillende instrumenten of stemmen)
 • harmonieën (de samenklank van verschillende tonen tegelijk en de opeenvolging daarvan = verticaal)
 • melodieën (muzikale ideeën die van noot naar noot gaan = horizontaal)
 • ritmes (klanken van verschillende tijdsduur, bijvoorbeeld lang aangehouden- korte klanken)
 • dynamiek (verschillen in volume = hard & zacht)

Dit is slechts een kleine opsomming van enkele aspecten die onderdeel zijn van dat wat we als muziek ervaren. De muziek staat op papier, maar er zijn MUZIKANTEN voor nodig om de ideeën tot klinken te brengen. Het komt tot leven zodra MUZIKANTEN het tot klinken brengen.

HOE LEER IK SPELEN?

MUZIKANTEN die stukken uitvoeren hebben meestal een lange geschiedenis met hun instrument. Dat wil zeggen: op een bepaald moment werden ze door de klank van het instrument geraakt en besloten ze het ook te willen kunnen bespelen. Op dat moment begint een proces wat gekenmerkt wordt door dingen als:

 • vallen & opstaan
 • doorzettingsvermogen
 • succesgevoel
 • uitdagingen
 • optreden (in kleine kring of op een podium)
 • vertrouwen in het te kunnen

Juist wanneer je een passie voelt voor een instrument (of elke andere creatieve uiting) voelt het investeren van tijd niet als een straf. Door “je tanden ergens in te zetten” komen de gewenste vaardigheden geleidelijk naar je toe.

MAAT = VERDELING VAN TIJD

Dit lijkt een ingewikkeld plaatje, maar wat staat er eigenlijk?

 1. bovenaan geeft een pijl het verstrijken van de tijd weer, het is een doorgaande lijn.
 2. verticale pijltjes geven de regelmatige momenten van de achtste noten in de maat aan.
 3. daaronder staat een notenbalk met allemaal achtste noten met rode rechthoeken eromheen
  • de noten zijn voor de D-grondBAS & het dm-mineur AKKOORD
  • de rechthoeken stellen een tijdsduur voor

Het verschil tussen de eerste en de tweede maat ontstaat op de 2e helft van de eerste tel. Deze is nu groen weergegeven. De bijbehorende rechthoek is een keer zo groot geworden, omdat er nu een kwartnoot staat. Deze neemt ook de 1e helft van de tweede tel in beslag. Hij moet dus een keer zolang aangehouden worden dan de overige noten.

Om een stuk als “Mar y Nel” met beide handen onder de knie te krijgen kun je ook het hele stuk eerst met het ritme uit de eerste maat hierboven spelen. Dat is iets gemakkelijker, omdat je de bassen telkens door kunt spelen.

DE EERSTE TWEE MATEN

Belangrijk bij het oefenen met beide handen tegelijk:

 • neem kleine stukjes, bijvoorbeeld 2 maten
 • speel heel langzaam en ontspannen
 • kijk nauwkeurig wanneer rechts en wanneer links ‘aan de beurt’ is
 • herhaal vaak

In de afbeelding hierboven kun je aan de pijltjes zien wanneer de rechterhand iets doet en wanneer de linker. Links heeft duidelijk meer te doen dan rechts. Op punten waar er zowel een pijl naar boven als naar onderen wijst, spelen beide handen tegelijk. Probeer dit maar eens in een heel rustig tempo stap voor stap. En herhaal weer!

TWEEDE STEM & AUDIO